Persoonlijke transformatie en opwekking met Koninkrijksimpact

Miljoenen mensen zijn ver van God verwijderd. WILD FOUNDATION heeft als missie hen te bereiken zodat ze dicht bij God kunnen zijn door het goede nieuws via alle FM, DAB+ en andere media, waaronder internet, te delen. Jezus kwam om de verlorenen te zoeken en te redden, en als WILD FOUNDATION is het onze vreugde en voorrecht om Zijn Missie vandaag voort te zetten!

WILD FOUNDATION en TWR Nederland ondersteunen hierbij kerken en christelijke organisaties bij het uitvoeren van de zendingsopdracht zoals de Here Jezus die gaf in MatteĆ¼s 28:19.